MIJN REIS

-0-

Recht door zee
had ik zoveel willen zeggen;
moeten zeggen…
Maar onstuimig overspoeld,
trad binnen niet naar buiten.

-0-

Kom voor de dag.
Kom voor de dag,
klonk uit het niets.
Kom voor de dag?
Kom voor de dag?
Het zal wel, maar hoe gaat zoiets?

-0-

Oneindig kleine werelden
zijn regendruppels.
Kleine stofdeeltjes,
de stof van alle stof.
Maar wie ben ik?
Hoe nauw omschreven is mijn hart?

-0-

Als je wilt weten wie ik ben,
en je mij wilt kennen,
dring dan tot het diepste door
en treed binnen.

Tenminste,
als de wind, die overal doorheen trekt
je niet hindert
door nevels naar mij toe te dringen.
Tenminste,
als plasregens en zwervende buien
je niet verjagen.

-0-

En zo begon ik aan mijn reis
om alles nieuw te maken,
die stille stem te horen,
mijn diepste zelf aan te boren.
Tegen elke hoge prijs
op zoek naar zijn en leven.
Soms helder, soms dom,
sloegen bladzijden van mijn historie om.

-0-

 

-0-

Ergens in het verleden
is er iets mis gegaan.
Vervormde ik tot vele tweeën,
uiteengerukt, gespleten,
zonder het te weten.

-0-

Onder een zon die de aarde omspant,
onder een zilveren maan in de zwarte nacht,
zwierf ik naar een vreemde plaats.
Een mes scheidde hemel van aarde.
Mijn hemel en aarde.

-0-

Langs de schillen rond mijn erfdeel,
werd ik blindelings naar beschaving geleid.
Aangeslibde vorm uit het verleden
monsterde zich aan als zand,
dat steeds verstuift.

-0-

Mijn voeten
verblikten in het kille grijs
van betegelde grond.
Verkante misvorming,
zonder ruimte tussen de regels.

-0-
Volgende pagina

-0-

Ongemerkt keerde mijn plaats zich af.
Herinneringen uit een ver verleden
kwamen naar mij toegetreden.
Er ging zoveel schuil in de mist,
alsof ik dat wel wist.

-0-

Op groene grond
speelde dit kind.
Zoals ik eens was, kende ik geen pijn.
Niets wist ik van verlies.
Woorden werden aangeraakt
en waar ik weg ging,
bleef mijn hart achter.

-0-

Maar niet langer sloeg mijn hart diezelfde maat.
Al wat leeft komt tot gevangenschap.
Mijn naam, gespannen tussen twee bomen, deed pijn;
zat vast in schijn.

-0-

HOME