HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Jozef
02. Amenhotep, zoon van Hapoe
03. Sprookje van de twee broers
04. Echnaton en Israëls godsdienst

05. Zonnecultus in de Bijbel

HOOFDSTUK II
01. Inleiding
02. De Hyksos
03. Ahmose, begin 18e dynastie
04. Hatsjepsoet
05. Thoetmosis III
06. Amenhotep II
07. Thoetmosis IV
08 Amenhotep III
09. Amenhotep IV (Echnaton)
10. Toetanchamon
11. Eje
12. Horemheb
13. Ramses I
14. Seti I
15. Ramses II
16. Merenptah en Israël-stèle
17. Ramses III
18. Wen-Amon
19. Habiroe


HOOFDSTUK III
01. Een welwillende farao
02. Zafnath Paäneach
03. Zeven vette en magere jaren
04. De geboortedag van Farao
05. Drie farao's
06. Een mini-uittocht


HOOFDSTUK IV
01. Inleiding
02. Rameses en Gosen
03. Mozes en de farao's
04. Israël en de slavernij
05. De strijd met farao


HOOFDSTUK V
01. Inleiding
02. Pauze tussen Genesis en Exodus
03. Twee tijdrekeningen
04. Tabel A1 (uitleg)
05. Tabel A2 (uitleg)
06. Het Sed-feest
07. Tabel B1 (uitleg)
08. Tabel B2 (uitleg)
09. 480 jaar na de uittocht


HOOFDSTUK VI
01. Inleiding
02. Mamre
03. Arba en Kirjath-Arba
04. Machpéla of Sichem?
05. Echnaton en de Enakieten
06. Het getal vier
07. Abram, Arba en Mamre
08. Onenigheid
09. De druiventros
10. Arba, voorvader van Echnaton
11. Hebron en farao Chebron
12. De verovering van Hebron
13. Hebron en Zoan

14. 400 jaar Kirjath-Arba

NAWOORD

TABELLEN
Notities bij tabellen
Tabel 1 & 2
Tabel A1
Tabel B1
Tabel A2
Tabel B2

Tabel A3

AFBEELDINGEN
Kaart 1Het mysterie van Jozef & Echnaton

HOOFDSTUK V: De chronologie van Israël

V.01: Inleiding

Door de gebeurtenissen rond Jozef, Mozes en de exodus, tegen de achtergrond te plaatsen van farao Echnaton verschijnt er een duidelijke samenhang tussen de afzonderlijke vertellingen, die nu ook beter zijn te begrijpen. Hieruit mogen we concluderen, dat het bewind van farao Echnaton de juiste achtergrond van de verhalen vormt. Een ander pluspunt is de chronologie van Israël, die kan worden vastgesteld en daarvoor kunnen we een beroep doen op de volgende gegevens.

1.
Farao Echnaton regeerde van 1350-1334 voor Chr. dus zestien jaar, wat in de Bijbel wordt aangegeven door twee volle, zeven vette en zeven magere jaren. Voorts verwijst Ex.01:11 naar de regering van Ramses II (of farao Merenptah).

2.
De Bijbel levert volop informatie over de leeftijden van Abram tot en met Mozes. In combinatie met de regeerperiodes van Echnaton en de overige farao’s uit de 18e en 19e dynastie, zijn we in staat te achterhalen wanneer de Bijbelse figuren leefden en wanneer de exodus plaatsvond.

Alvorens we toekomen aan het berekenen van de chronologie, zijn er nog enkele kanttekeningen te plaatsen en daarover gaan de volgende twee paragrafen.

V.02: Pauze tussen Genesis en Exodus

Als Jozef in de tijd van Echnaton leefde en Mozes aan het begin van de 19e dynastie geboren werd (bijvoorbeeld tijdens Ramses II of farao Merenptah), kan het intermezzo tussen de boeken Genesis en Exodus niet zo lang geduurd hebben als theologen gewoonlijk aannemen. Men spreekt wel van enkele eeuwen en baseert zich op twee argumenten.

1.
Het boek Exodus begint met een farao die Jozef niet gekend had, en dan lijkt het alsof er tijden waren gepasseerd. Niet kennen betekent hier echter negeren en ontkennen.

2.
Bij Ex.01:07, wordt gemeld dat de Israëlieten zich sterk hadden vermeerderd, wat eveneens een lange periode veronderstelt tussen Genesis en Exodus. Echter, het betreft hier waarschijnlijk niet de vermeerdering van een bevolkingsgroep, maar de uitbreiding van het monotheïstische gedachtegoed. De Israëlieten waren leden van een bepaald genootschap, en er waren meer leden toegetreden.

Dat we Jozef niet al te ver uit de buurt van Mozes moeten zoeken, wordt ondersteund door de geslachtslijst van Jozef met die van Levi te vergelijken (zie de tabel hieronder). Levi en Jozef waren zonen van Jakob. Levi was een oudere halfbroer van Jozef. Eerst wat informatie over de geslachtslijst van Levi.

Ex.06:15-
En dit zijn de namen van de zonen van Levi naar de volgorde van hun geboorten: Gerson, Kehath en Merari.

Ex.06:17-
De zonen van Kehath: Amram, (…).

1Kr.06:03-
(…) de kinderen van Amram: Aäron, Mozes en Mirjam (…).

Ex.06:19-
En Amram nam zich Jochébed, zijn tante, tot vrouw, en zij baarde hem Aäron en Mozes.

Levi verkreeg Kehath, na Kehath kwam Amram en daarna werd Mozes geboren. Na Jakob was Mozes dus het vierde geslacht.
Jozef kreeg twee zonen: Manasse en Efraïm. De zoon van Manasse was Machir en zijn kinderen behoorden eveneens tot het vierde geslacht.

Gn.50:23-
En Jozef zag van Efraïm het derde geslacht; ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse werden op Jozefs knieën geboren.

Daar Mozes en de kinderen van Machir het vierde geslacht vormden, waren zij tijdgenoten van elkaar. Volgens Gn.50:23 maakte Jozef de kinderen van Machir nog mee, zodat Mozes niet lang na de dood van Jozef zal zijn geboren.

 

 

 

 

 

 

 

Ga verder met hoofdstuk V, paragraaf 03 »