HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Jozef
02. Amenhotep, zoon van Hapoe
03. Sprookje van de twee broers
04. Echnaton en Israëls godsdienst

05. Zonnecultus in de Bijbel

HOOFDSTUK II
01. Inleiding
02. De Hyksos
03. Ahmose, begin 18e dynastie
04. Hatsjepsoet
05. Thoetmosis III
06. Amenhotep II
07. Thoetmosis IV
08 Amenhotep III
09. Amenhotep IV (Echnaton)
10. Toetanchamon
11. Eje
12. Horemheb
13. Ramses I
14. Seti I
15. Ramses II
16. Merenptah en Israël-stèle
17. Ramses III
18. Wen-Amon
19. Habiroe


HOOFDSTUK III
01. Een welwillende farao
02. Zafnath Paäneach
03. Zeven vette en magere jaren
04. De geboortedag van Farao
05. Drie farao's
06. Een mini-uittocht


HOOFDSTUK IV
01. Inleiding
02. Rameses en Gosen
03. Mozes en de farao's
04. Israël en de slavernij
05. De strijd met farao


HOOFDSTUK V
01. Inleiding
02. Pauze tussen Genesis en Exodus
03. Twee tijdrekeningen
04. Tabel A1 (uitleg)
05. Tabel A2 (uitleg)
06. Het Sed-feest
07. Tabel B1 (uitleg)
08. Tabel B2 (uitleg)
09. 480 jaar na de uittocht


HOOFDSTUK VI
01. Inleiding
02. Mamre
03. Arba en Kirjath-Arba
04. Machpéla of Sichem?
05. Echnaton en de Enakieten
06. Het getal vier
07. Abram, Arba en Mamre
08. Onenigheid
09. De druiventros
10. Arba, voorvader van Echnaton
11. Hebron en farao Chebron
12. De verovering van Hebron
13. Hebron en Zoan

14. 400 jaar Kirjath-Arba

NAWOORD

TABELLEN
Notities bij tabellen
Tabel 1 & 2
Tabel A1
Tabel B1
Tabel A2
Tabel B2

Tabel A3

AFBEELDINGEN
Kaart 1Het mysterie van Jozef & Echnaton

Hoofdstuk V

V.04: Tabel A1 (uitleg)

We beginnen onze studie met de berekening van 430 jaar in Egypte.
Allereerst zijn in tabel A1 de twee volle jaren, zeven vette en zeven magere regeringsjaren van farao Echnaton uitgezet tegen zijn regeringsperiode, die zestien jaar duurde (zie gele kolom).


 

 

 

Vervolgens kan het schema worden aangevuld met de gegevens uit Gn.37:02 en Gn 41:46.

Gn.37:02-
Dit is de geschiedenis van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud - hij was dus nog jong - (…).

Gn.41:46-
Jozef was dertig jaar oud, toen hij voor Farao (Echnaton), de koning van Egypte, stond. En Jozef ging van Farao heen en trok door het gehele land Egypte. Het land nu gaf zijn opbrengst in de zeven jaren van overvloed bij handen vol (…).

Daar Jozef op zeventien jarige leeftijd in Egypte kwam en op dertig jarige leeftijd voor Echnaton verscheen, had Jozef intussen dertien jaar in Egypte doorgebracht. Het contact tussen de twee mannen vond plaats, nadat de farao twee volle regeringsjaren achter de rug had. Van deze dertien jaar in Egypte, leefde Jozef dus twee jaar onder Echnaton, en bracht hij elf (of twaalf ) jaar door onder Echnatons voorganger Amenhotep III. In tabel A1 zijn deze gegevens verwerkt (zie blauwe kolom onder c en d).

Toelichting op tabel A1:                                                  

Kolom c (duur in jaren) betreft het aantal regeringsjaren van de farao’s, zo nodig gesplitst.
De 16 regeringsjaren van Echnaton zijn gesplitst in 2 volle jaren, plus 7 vette en 7 magere jaren (zie gele balk).

 Kolom d geeft de leeftijd van Jozef aan.

Tabel A1 laat zien dat de dood van Jozef plaatsvond in het elfde regeringsjaar van Ramses II, zodat  het boek Exodus niet met Ramses II kan beginnen. Ex.01:08 deelt immers mee dat er een nieuwe koning aan het bewind was, die Jozef niet gekend had.

Ex.01:08-
Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had.

Ook deze gegevens zijn in tabel A1 verwerkt.

In de volgende paragraaf wordt tabel A1 uitgebreid met tabel A2 die het totale overzicht geeft van 430 jaar in Egypte.

Ga naar hoofdstuk V, paragraaf 05»