HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Jozef
02. Amenhotep, zoon van Hapoe
03. Sprookje van de twee broers
04. Echnaton en Israëls godsdienst

05. Zonnecultus in de Bijbel

HOOFDSTUK II
01. Inleiding
02. De Hyksos
03. Ahmose, begin 18e dynastie
04. Hatsjepsoet
05. Thoetmosis III
06. Amenhotep II
07. Thoetmosis IV
08 Amenhotep III
09. Amenhotep IV (Echnaton)
10. Toetanchamon
11. Eje
12. Horemheb
13. Ramses I
14. Seti I
15. Ramses II
16. Merenptah en Israël-stèle
17. Ramses III
18. Wen-Amon
19. Habiroe


HOOFDSTUK III
01. Een welwillende farao
02. Zafnath Paäneach
03. Zeven vette en magere jaren
04. De geboortedag van Farao
05. Drie farao's
06. Een mini-uittocht


HOOFDSTUK IV
01. Inleiding
02. Rameses en Gosen
03. Mozes en de farao's
04. Israël en de slavernij
05. De strijd met farao


HOOFDSTUK V
01. Inleiding
02. Pauze tussen Genesis en Exodus
03. Twee tijdrekeningen
04. Tabel A1 (uitleg)
05. Tabel A2 (uitleg)
06. Het Sed-feest
07. Tabel B1 (uitleg)
08. Tabel B2 (uitleg)
09. 480 jaar na de uittocht


HOOFDSTUK VI
01. Inleiding
02. Mamre
03. Arba en Kirjath-Arba
04. Machpéla of Sichem?
05. Echnaton en de Enakieten
06. Het getal vier
07. Abram, Arba en Mamre
08. Onenigheid
09. De druiventros
10. Arba, voorvader van Echnaton
11. Hebron en farao Chebron
12. De verovering van Hebron
13. Hebron en Zoan

14. 400 jaar Kirjath-Arba

NAWOORD

TABELLEN
Notities bij tabellen
Tabel 1 & 2
Tabel A1
Tabel B1
Tabel A2
Tabel B2

Tabel A3

AFBEELDINGEN
Kaart 1Het mysterie van Jozef & Echnaton

Hoofdstuk V

V.07: Uitleg tabel B1 (30 jaar dienst)

Als het inderdaad om een Sed-feest handelt en Jozef 30 dienstjaren achter de rug had, toen hij voor farao Echnaton stond, was Jozef op dat moment 47 jaar. Hij zou dan 28 (of 29) jaar onder Amenhotep III hebben gediend. De berekening is weergegeven in tabel B1.
 

 

 

 

 

 


Toelichting op tabel B1:

Kolom d geeft het aantal dienstjaren van Jozef weer.
Kolom e betreft de leeftijd van Jozef.

 Conclusie: uitgaande van 30 dienstjaren van Jozef (conform het Sed-feest), is Ramses II de farao die Jozef niet had gekend. Het intermezzo tussen Jozef en Ramses II bedraagt dan 7 jaar.
Aan de hand van tabel B1 valt tabel B2 op te stellen, die het totale overzicht geeft van 400 jaar vreemdelingschap.

V.08: Uitleg tabel B2 (400 jaar vreemdelingschap)

Gn.15:13-
Weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar.

Bij tabel B2 betreft het 30 dienstjaren van Jozef volgens het Sed-feest.

Gn.45:06-
Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren (…).

Gn.47:09-
En Jakob zeide tot Farao (Echnaton): Het getal mijner vreemdelingschap is honderd en dertig (…)

Jakob was 130 jaar, toen er twee van de zeven jaar hongersnood voorbij waren. Dit gegeven kan worden ingevuld in kolom h. Kolom d geeft daarbij het jaar 1339 voor Chr. aan.

Ga verder met hoofdstuk V, paragraaf 08 »