HOME

VOORWOORD

HOOFDSTUK I
01. Jozef
02. Amenhotep, zoon van Hapoe
03. Sprookje van de twee broers
04. Echnaton en Israëls godsdienst

05. Zonnecultus in de Bijbel

HOOFDSTUK II
01. Inleiding
02. De Hyksos
03. Ahmose, begin 18e dynastie
04. Hatsjepsoet
05. Thoetmosis III
06. Amenhotep II
07. Thoetmosis IV
08 Amenhotep III
09. Amenhotep IV (Echnaton)
10. Toetanchamon
11. Eje
12. Horemheb
13. Ramses I
14. Seti I
15. Ramses II
16. Merenptah en Israël-stèle
17. Ramses III
18. Wen-Amon
19. Habiroe


HOOFDSTUK III
01. Een welwillende farao
02. Zafnath Paäneach
03. Zeven vette en magere jaren
04. De geboortedag van Farao
05. Drie farao's
06. Een mini-uittocht


HOOFDSTUK IV
01. Inleiding
02. Rameses en Gosen
03. Mozes en de farao's
04. Israël en de slavernij
05. De strijd met farao


HOOFDSTUK V
01. Inleiding
02. Pauze tussen Genesis en Exodus
03. Twee tijdrekeningen
04. Tabel A1 (uitleg)
05. Tabel A2 (uitleg)
06. Het Sed-feest
07. Tabel B1 (uitleg)
08. Tabel B2 (uitleg)
09. 480 jaar na de uittocht


HOOFDSTUK VI
01. Inleiding
02. Mamre
03. Arba en Kirjath-Arba
04. Machpéla of Sichem?
05. Echnaton en de Enakieten
06. Het getal vier
07. Abram, Arba en Mamre
08. Onenigheid
09. De druiventros
10. Arba, voorvader van Echnaton
11. Hebron en farao Chebron
12. De verovering van Hebron
13. Hebron en Zoan

14. 400 jaar Kirjath-Arba

NAWOORD

TABELLEN
Notities bij tabellen
Tabel 1 & 2
Tabel A1
Tabel B1
Tabel A2
Tabel B2

Tabel A3

AFBEELDINGEN
Kaart 1Het mysterie van Jozef & Echnaton
TABELLEN


Notities bij de tabellen

Tabel 1 toont de regeringsperioden van de farao’s. Voor zover nodig, zijn ze gespecificeerd in het aantal regeringsjaren. Hoewel de datering vrij nauwkeurig is, vertoont zij hier en daar kleine afwijkingen met andere bronnen. De bedoeling van de tabellen is ook niet om de chronologie van Israël exact op het jaar nauwkeurig te berekenen, maar om aan te tonen op welke manier Jozef in de tijd van Echnaton kan worden geplaatst en waarom.

1.
Sommige bronnen, stellen de regering van Echnaton op 16 jaar, terwijl andere ook wel 17 jaar aanhouden.
2.
Af en toe ontstaan er afwijkingen in de datering bij de overgang van de ene regering op de andere. Meestal eindigt een regeringsperiode in het zelfde jaar waar de opvolger begint. Soms begint de opvolger in het volgende jaar. Deze gebreken zijn gemarkeerd met rode cijfers.
3.
Sommige regeringen overlappen elkaar meer dan één jaar. Ook kan er co-regentschap optreden. Derhalve zijn de drie regeringen van Hatsjepsoet, Thoetmosis III en Amenhotep II als één gerekend (samen 85 jaar). Het co-regentschap van farao Smenckare is niet meegerekend in de tabellen.
4.
Ramses VII en Ramses VIII zijn samen gerekend, omdat Ramses VIII slechts één jaar regeerde.
5.
Andere problemen rond de datering doen zich voor, wanneer er minder zekerheid bestaat over een regeringsperiode, of wanneer deze niet bekend is, zoals bij de Hyksos-koningen.
6.
Van de Thebaanse koningen  is alleen de 17e dynastie vermeld, voor zover de gegevens hierover bekend zijn. Zij regeerden gelijktijdig met de Hyksos-koningen (roze kolom d). Men neemt aan, dat de Hyksos-vorsten (15e dynastie) van 1663-1555 voor Chr. regeerden. Over deze periode zijn helaas weinig gegevens bekend. De Turijn-papyrus vermeldt wel enkele Hyksos-koningen, onder wie Sjesi, Yakoebher, Chyan, Apepi I en Apepi II.

Tabel 1 (of een deel ervan) wordt bij alle andere tabellen herhaald.