HOME

DE WET VAN ANALOGIE

HET DUALITEITSPRINCIPE
Inleiding
Hoofdstuk I: functies van dualiteit
01. Dualiteit en schepping
02. Dualiteit en verandering
03. Dualiteit en beweging
04. Dualiteit en evenwicht
05. De weegschaal
Hoofdstuk II: valkuilen van dualiteit
01. Scheuring en verdeeldheid
02. Dualiteit en strijd
03. Dualiteit en scheiding
04. Geen partij kiezen
05. Dualiteit en begoocheling
06. Horizontale en verticale lijn
07. Drie fasen van bewustzijn.
Hoofdstuk III: voorbeelden
01. Opkomst en ondergang zon
02. Leven en dood
03. Opbouw en afbraak
04. Goed en kwaad
05. Man en vrouw
06. Links en rechts
07. Nog meer voorbeelden

DE KRINGLOOP
01. Het geocentrisch wereldbeeld
02. Kringloop in de Bijbel
03. Kringloop en mythologie
04. Kringloop en tijd
05. Kringloop en bestemde tijd
06. Kringloop en het lot
07. Zieners en droomuitleggers

DE GROEISPIRAAL
01. Inleiding
02. De toren van Babel
03. Verzamelen en verstrooien
04. Door de wind voortgedreven
05. Als het Rad stilstaat

kosmische samenhang

Dn.05:24-
Dit is het schrift, dat geschreven is: mene, mene, tekel, ufarsin. Dit is de uitlegging van de woorden: Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt: Tekel: gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden: Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.

Nah.01:15-
Uw graf zal Ik bereiden, want gij zijt te licht bevonden.

Ps.62:10-
Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijken; in de weegschaal zijn zij omhoog, te zamen lichter dan een ademtocht.

De geringen waren lichter dan een ademtocht; dat is zelfs lichter dan de veer van Maät.

Zowel het linker als rechterbeen zijn nodig om tijdens het lopen in balans te blijven. Bij afwijkingen gaat men mank lopen en is het evenwicht verstoord. Onderstaande fragmenten hebben hier betrekking op.

Ps.26:01-
(…) op de HERE heb ik vertrouwen zonder te wankelen.

Hbr.12:27-
Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen (…).

Sf.03:19-
Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen.

 

Ga naar hoofdstuk II »