Afbeelding 1a
Zeven chakras
Middenkanaal: sushumna
Rechter pad: pingala
Linker pad: ida
Afbeelding 1b
Chakras als bloembladeren
Afbeelding 1c
Pingala (+)
Ida (-)
Afbeelding 1d

AFBEELDING 1