Links: afbeelding 11a
De Karmel als een kaap in zee.
Rode stip: berg Tabor
Blauwe stip: Kana in Galiléa.
Oranje stip: Kana in Syro-Fenicië.

Links: afbeelding 11b.
Schets van de Karmel van bovenaf gezien.
Boven en rechts:
Afbeelding 11c en d.
Atefkronen

AFBEELDING 11