De verhuizing van de stam Dan stelt het oprichten van de slang voor.
Groene stip: Beth-San (slangenhuis).
Blauwe stippen: Zora, Estaol, en Kirjath-Jearim.
BASAN

AFBEELDING 16