Afbeelding 2a
De drie wegen:
Zeeweg
Weg van Horus
Derde Weg (groen)

Links: afbeelding 2b
Schematische voorstelling Zeeweg (ida)
Grote Slenk (sushumnakanaal)
Weg van Horus (pingala)

AFBEELDING 2