Afbeelding 3
Schematische voorstelling van Kanaän met acht bergen van de Grote Slenk. Van zuid naard noord:
1. Horeb, 2. Hor, 3. Nebo, 4. Sion (bij Jeruzalem),
5. Ebal-Gerizzim, 6. Tabor, 7. Hermon, 8. Libanon.

Ebal-Gerizzim werd waarschijnlijk later vervangen door Sion (bij Jeruzalem) als Navel der Aarde, zodat er zeven bergen (chakras) overblijven.
EDOM
Afbeelding 3
Pas der Roodheid (rode pijl)
Jeruzalem - Jericho - berg Nebo
De berg Nebo (miltchakra) ligt ten oosten van de Jordaanvallei.
Sinaï is Horeb
AFBEELDING 3