Afbeelding 9b
Syro-Fenicische gebied met Libanon en anti-Libanon.
Rode stip: vermoedelijke locatie Kana (2).
Links: afbeelding 9a
Vermoedelijke grenzen Galiléa rood omlijnd.
Kana (1): rode stip.

AFBEELDING 9