De rode kroon wordt zichtbaar door de Italiaanse kust aan te houden.
Langs de kust van Palestina verschijnt de leeuwenpoot.
Afbeelding A1: Overzicht van de reis naar Rome in twee versies.