Afbeelding A5: oog als schuitvorm (de sloep). Het gelaat in de tekening kenmerkt zich door een Fenicisch
uiterlijk.