Afbeelding C3: provinciekaart met enkele punten van de reis.