Afbeelding D1: eerste reis van Paulus (zie rode stippellijn).