afbeelding 1.
De groeispiraal met zeven windes.
Tegenstellingen verenigen zich tot één.

Het pad wordt steeds smaller.

afbeelding 1