HOME

SYMBOLIEK IN DE BIJBEL

VOORWOORD

HOOFDSTUK I:
01. Feiten of symboliek?
02. Schrijvers en schriftgeleerden
03. Werkelijkheid en fictie
04. Israël en Heilig Land
05. Het toneelstuk

HOOFDSTUK II
01. Beeldspraak
02. Gelijkenissen
03. Macrokosmos is microkosmos
04. Zo vader, zo zoon
05. Van de eerste tot de laatste Adam
06. Gelijktijdigheid
07. De nieuwe tijd

HOOFDSTUK III:
01. Elementaire en etnische symboliek
02. Elementaire ideeën
03. Getallen als elementaire ideeën
04. Volkssymboliek
05. Geleende volkssymboliek
06. Symbolische velden

NAWOORD

AFBEELDINGEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3SYMBOLIEK in de Bijbel
EINDE

NAWOORD

Tot besluit van deze publicatie volgt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten, die er op
het gebied van de symboliek werden gevonden.

1.
De geschiedenis van Israël draait om de innerlijke levensweg die de mens heeft te gaan.
Op dit Pad worden tegenstellingen verenigd tot één. Dualiteit (dualiteitsbewustzijn) als principe van de stoffelijke wereld, moet zich omzetten in eenheid (eenheidsbewustzijn, het geestelijke aspect). Eerst wordt er evenwicht bereikt tussen de paren van tegenstelling. In tweede instantie wordt het uiteindelijke Doel bereikt: de Vereniging van tegenstellingen.

2.
De levensweg wordt uitgebeeld door de Derde Weg of Middenweg, die tussen de Zeeweg en de Weg van Horus ligt. De Zeeweg en Weg van Horus beelden de paren van tegenstelling uit (links en rechts, goed en kwaad, etc.). De Israëlieten worden hier naartoe geleid, of dwalen ervan af.

3.
Naarmate het Einddoel wordt bereikt, wordt het Pad steeds smaller. Immers tegenstellingen beginnen elkaar te naderen tot er Vereniging optreedt.

4.
In het Einddoel worden verleden en toekomst verenigd tot Eén Zijn, een eeuwig tegenwoordig en aanwezig Zijn. De pelgrim verandert hier in een bewustZijnde. De zoon verenigt zich met de Vader. Man of vrouw worden hier de nieuwe Mens.

5.
Het hele systeem wordt ook uitgebeeld door een groeispiraal met zeven windes. Men bewandelt zijn levensweg langs de zeven windes van de spiraal. Hetzij in centrifugale richting (richting stof, verstrooiing), hetzij in centripetale richting (richting geest, eenheid).

6.
Het zal duidelijk zijn dat de levensweg niet in één leven is af te leggen, maar er vele levens nodig zijn om het Einddoel, de Verlichting, te bereiken. Karma en reïncarnatie spelen hier dus een grote rol.

In de overige publicaties worden bovenstaande onderwerpen uitvoerig aan de orde gesteld.