HOME

ZIJN
INLEIDING

HOOFDSTUK I:
01. De naam HERE
02. Ik Ben die Ik Ben
03. Ik Ben de HERE
04. De Ik Ben-woorden
05. Alom aanwezig Zijn
06. Onveranderlijk Zijn
07. Zijn is Wezen en Werkelijkheid
08. Amen
09. Zichzelf genoeg Zijn
10. Eén, ongedeeld Zijn

HOOFDSTUK II:
01. Inleiding
02. Het opperwezen
03. Het fundament Zijn
04. De grondlegging der wereld

HOOFDSTUK III:
01. Thuis Zijn
02. Het huis des HEREN
03. Sion

HOOFDSTUK IV:
01. Ik ben met u
02. Het verbond
03. Tot aanzijn roepen
04. Op zoek naar het Zijn
05. Geloven

HOOFDSTUK V:
01. Zijn is Leven
02. Onvergankelijk Leven
03. Onsterfelijkheid
04. Niet Zijn

HIER EN NU ZIJN

Inleiding
01. Eeuwig Zijn
02. Hier en nu Zijn
03. Hier Ben ik
04. Heden Zijn
05. Het ondeelbare ogenblik
06. Het verleden
07. Zuurdesem
08. De toekomst

ZIJN en BEWUSTZIJN in de Bijbel
EINDE
08. Toekomst

Hoe men over de toekomst dacht wordt uitstekend toegelicht door Epicurus (341-270 v. Chr.):

Maar gij die niet meester zijt van de dag van morgen, stelt het ogenblik uit en het leven gaat in talmen teloor en ieder van ons sterft zonder er tijd voor te hebben”.

Wie heden wil Zijn moet zich niet met het verleden bezighouden, maar evenmin met de toekomst.

Mt.06:34-                             
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Is het inderdaad onzin om ons zorgen te maken over de toekomst?
Marcus Aurelius noemde een andere reden om zich niet al te veel met de toekomst bezig te houden:

Maak u geen zorgen over de toekomst, want is die gekomen dan zult gij, voor zover nodig, over dezelfde rede beschikken die ge nu voor het heden gebruikt.”

Spr.27:01-           
Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren.

_         
Het loopt toch vaak anders dan wij denken.

Pr.01:11-                             
Er is geen heugenis van de vorige tijden, die voor ons waren en ook van de latere, die er later
zullen zijn zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

_         
Wanneer wij aan het verleden of aan de toekomst denken, dan gebeurt dat Nu op dit Moment.

Jc.04:13-                              
Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij
zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken, gij die niet eens weet, hoe
morgen  uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna
verdwijnt.

De tijdswereld heeft zijn naam illusie te danken aan zijn veranderlijke karakter. De mens die zich daarmee identificeert is gelijk een damp, die maar een beperkte tijd verschijnt.