HOME

ZIJN
INLEIDING

HOOFDSTUK I:
01. De naam HERE
02. Ik Ben die Ik Ben
03. Ik Ben de HERE
04. De Ik Ben-woorden
05. Alom aanwezig Zijn
06. Onveranderlijk Zijn
07. Zijn is Wezen en Werkelijkheid
08. Amen
09. Zichzelf genoeg Zijn
10. Eén, ongedeeld Zijn

HOOFDSTUK II:
01. Inleiding
02. Het opperwezen
03. Het fundament Zijn
04. De grondlegging der wereld

HOOFDSTUK III:
01. Thuis Zijn
02. Het huis des HEREN
03. Sion

HOOFDSTUK IV:
01. Ik ben met u
02. Het verbond
03. Tot aanzijn roepen
04. Op zoek naar het Zijn
05. Geloven

HOOFDSTUK V:
01. Zijn is Leven
02. Onvergankelijk Leven
03. Onsterfelijkheid
04. Niet Zijn

HIER EN NU ZIJN

Inleiding
01. Eeuwig Zijn
02. Hier en nu Zijn
03. Hier Ben ik
04. Heden Zijn
05. Het ondeelbare ogenblik
06. Het verleden
07. Zuurdesem
08. De toekomst

ZIJN en BEWUSTZIJN in de Bijbel
EINDE

Jb.24:23-              
Stelt Hij hen in veiligheid, hij leunt daarop, en zijn ogen zijn op hun wegen gericht. Een korte tijd
verheffen zij zich en zij zijn niet meer, zij zinken ineen en verschrompelen gelijk alles. Zij worden
afgesneden als de top van een halm.

Ps.37:10-             
Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer,
maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede.
Ps.39:14-             
wend uw blik van mij af, opdat ik mij wederom ver­blijde, eer dat ik heenga, en niet meer ben.

Ps.103:15-           
De sterveling- zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij, wanneer de wind
daarover is gegaan, is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer.

De uitdrukking niet meer zijn doet ons denken aan de wijsheid van Epicurus:

"Zolang ik besta, is hij (de dood) er niet.
Zolang ik Ben, is hij (de dood) niet.
Als hij (de dood) er is, besta ik niet (meer).
Als hij (de dood) er is, Ben ik niet (meer)".

 

 

Ga naar de publicatie "hier en nu Zijn" »